Herbert Niilisk 

h_niilisk.jpg
1966

 

Herbert Niilisk 
18.02.1930-16.10.2006

Herbert Niilisk sündis Nabala vallas. Õppis Haapsalu Gümnaasiumis. Lõpetas Tartu ülikooli 1955 geofüüsikuna. Samal aastal asus tööle TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi aktinomeetriajaamas. Osales aktinomeetriliste mõõtmiste ning sellekohase riistapargi edasiaredamises, hakkas uurima taimkatte kiirgusrežiimi. 1965 kaitses Tartu ülikoolis kandidaadiväitekirja "Mõnede põllukultuuride spektraalne kiirgusrežiim fotosünteetiliselt aktiivses spektripiirkonnas", juhendaja L.B. Krasilštšikov. 
1966-1970 oli FAI teadusdirektor, edasi eksperimentaalastrofüüsika sektori vanemteadur, rakendusmatemaatika sektori juhataja (1979). 1974. aastal võttis AAI uurimisrühma koosseisus osa kaheksakuusest mereekspeditsioonist TROPEX-74 vene uurimislaeval 'Akadeemik Korolev', kus tagas mõõtmisandmete arvutitöötluse. 
Oli tegev mitmete vabariiklike ja üleliiduliste teadusürituste korraldamisel. Töötas AAI-s 1992. aastani.
Töid päikesekiirguse levi kohta taimkattes, konstrueerinud aparaate kiirgusrežiimi uurimiseks taimkattes.
Suri 16.10.2006 Tõraveres, maetud Nõo kalmistule.

 


Aprill 2007