Tartu Observatooriumi teadusnõukogu

Tartu Observatooriumi teadusnõukogu kavandab Tartu Observatooriumi teadustööd. Teadusnõukogu praegune koosseis on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 222, 27.05.2015 ning käskkirja muudatusega nr 245, 23.09.2016.

Teadusnõukogu koosseis

 • Anu Reinart, Tartu Observatooriumi (TO) direktor, teadusnõukogu esimees
 • Laurits Leedjärv, Tartu Observatooriumi vanemteadur, teadustöötajate valitud liige
 • Andi Hektor, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur
 • Gert Hütsi, Tartu Observatooriumi vanemteadur, teadustöötajate valitud liige
 • Rein Kaarli, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
 • Marco Kirm, Tartu Ülikooli teadusprorektor
 • Mait Lang, Tartu Observatooriumi ja eesti Maaülikooli vanemteadur
 • Mart Noorma, Tartu Ülikooli õppeprorektor
 • Jan Pisek, Tartu Observatooriumi vanemteadur, teadustöötajate valitud liige
 • Antti Tamm, Tartu Observatooriumi teadur, teadustöötajate valitud liige
 • Elmo Tempel, Tartu Observatooriumi teadur, teadustöötajate valitud liige
 • Peeter Tenjes, Tartu Observatooriumi vanemteadur, teadustöötajate valitud liige
 • Riho Vendt, Tartu Observatooriumi teadur, teadustöötajate valitud liige

Tartu Observatooriumi teadusnõukogusse kuulub vastavalt asutuse põhimäärusele13 liiget, kellest 8 liiget valitakse teadustöötajate üldkoosolekul, 3 liiget nimetab direktor Tartu Observatooriumi tegevusvaldkondades tegutsevate spetsialistide hulgast ning 1 liikme nimetab teadusnõukogusse haridus- ja teadusminister. Teadusnõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul haridus- ja teadusminister viieks aastaks.