EAS logo
ESF est, Euroopa Sotsiaalfond
ERF est, Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Kosmoseagentuuri teaduse ja tehnoloogia programme tutvustav seminar

24. september 2014, Tõravere

Tartu Observatooriumis toimus 24. septembril 2014 koos Tartu kosmoseteaduse ja - tehnoloogia konverentsiga Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) teaduse- ja tehnoloogia programme ning Soome lõppkasutajate ESA programmides osalemise kogemusi tutvustav seminar. Ümarlaual vahetati mõtteid selle üle, kuidas Eesti ettevõtted ESA kosmoseteaduse- ja tehnoloogia programmides osaleda saavad ning kosmosevaldkonna areng Eesti majandust mõjutab. 

Euroopa Kosmoseagentuuri programme tutvustav seminar oli juba üheksas sarnane viimase kolme aasta jooksul, mille käigus on Eesti ettevõtjatele ja teadlastele tutvustatud erinevaid võimalusi kosmoseuuringute ja –tööstuse valdkonnas tegutsemiseks. Käesoleva seminari korraldasid Eesti Ettevõtluse Sihtasutus ja Invent Baltic OÜ koostöös Tartu Observatooriumiga. Seminari läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Täname kõiki seminaril osalejaid! 

Palume osalejatel täita tagasiside ankeedi hiljemalt 4. oktoobril 2014.

AJAKAVA

11:30 – 13:30 

Seminar "ESA teaduse ja tehnoloogia programm, Soome kasutajate kogemus"
Moderaator Mart Noorma

11:30

Marcos Bavdaz, the Directorate of Science and Robotic Exploration, ESTEC/ESA
The ESA Science Programme and Associated technology preparation

12:00

Eike Kircher, the Directorate of Technical and Quality Management, ESTEC/ESA
The Basic Technology Research Programme

12:30

Heiki Sipilä, Finnish space pioneer, involved in many ESA technology projects, NASA etc.
Experience of a new Member State within ESA S&T programmes

13:00

Paneeldiskussioon. Panelistid Marcos Bavdaz, Eike Kircher, Heiki Sipilä ja Mart Noorma

13:30 – 13:45

Kokkuvõte, Tartu kosmoseteaduse ja -tehnoloogia konverentsi lõpetamine

13:45 – 14:30

Lõuna

14:30 – 16:30

Ümarlaud uute ideede, tehnoloogiate ja rakenduste tutvustamiseks, arutelu Eesti ettevõtjate ja teadlaste osalemisvõimalustest ESA programmides. Moderaatorid Madis Võõras ja Anu Reinart

16:30 – 18:00

ESA esindajate tutvumine Tartu Observatooriumiga