Tudengile

Tartu Observatoorium ootab oma kollektiivi noori, kes on huvitatud astronoomiast, keskkonnateadustest ja kosmosetehnoloogiast. Tegelda saab nii praktiliste vaatluste ja mõõtmistega kui teoreetiliste mudelite loomisega.  
Tihe koostöö toimub Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga.

Õppimis-, töö- ja praktikavõimalused Tartu Observatooriumis

  • Meie juures saab uurimistööd alustada juba gümnaasiumiastmes  õpilasteadlasena või tudengina bakalaureuseõppes, valides lõputöö teema observatooriumi uurimissuundade hulgast.
  • Oleme oma uurimisvaldkondades valmis juhendama nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoritöid.
  • Meilt on võimalik minna edasi õppima ja ennast täiendama teistesse maailma juhtivatesse ülikoolidesse, teadusasutustesse ja ettevõtetesse.
  • Teaduskraadi omandamise järel on võimalik asuda tööle teadurina Tartu Observatooriumis.
  • Nagu igas kaasaegses teadusasutuses, on meil oodatud ka tehnilise haridusega spetsialistid.
Huvitab Sind astronoomia, kaugseire või kosmosetehnoloogia?


 Plejaadid

Galaktikad ja kosmoloogia

Galaktikate ja kosmoloogia valdkonnas on üheks põnevaimaks küsimuseks tumeda aine ja tumeda energia olemus.

Tartu Observatooriumis uuritakse tumeda aine probleemi nii galaktikate mastaabis kui kosmoloogilisest vaatenurgast; kasutatakse kosmoseteleskoopide ja parimate maapealsete teleskoopidega kogutud vaatlusandmeid.

Teisalt tegeldakse selliste aktuaalsete teemadega nagu Universumi suuremastaabiline struktuur, galaktikate ehitus ja evolutsioon ning varajase Universumi füüsika. Parimad eeldused galaktikate ja kosmoloogiaga tegelemiseks loob füüsika eriala läbimine Tartu Ülikoolis ning spetsialiseerumine astronoomiale.          

Küsi lisaks: elmo.tempel[at]to.ee v383mon

Tähtede füüsika

Tähtede elus on stabiilsemaid ja kriitilisi perioode, suuremaid väljakutseid pakuvad just viimased. Tartu Observatooriumis on tähelepanu all evolutsiooni hilisfaasis tähtede ja nende ümbriste vaatluslik ja teoreetiline uurimine.

Vajalikke vaatlusandmeid saadakse nii Tõravere teleskoopidega kui suuremate observatooriumide arhiive
kasutades. Suure perspektiiviga on osalemine kosmose-teleskoobi Gaia andmetöötluse ettevalmistamises. Tähefüüsikaga tegelemine eeldab püsivust, korrektsust ja ülikoolis pakutavat füüsikaharidust. Vaatlusliku tööga võib alustada juba bakalaureuseõppe esimestel aastatel.      

                                                                       Küsi lisaks: taavi.tuvikene [at] to.ee

 


 Pildi allkiri

Looduskeskkondade kaugseire

Looduskeskkondade keerukusest on tingitud ka uurimismeetodite mitmekesisus.

Kaugseire meetodite edasiarendamine hõlmab nii uute teoreetiliste mudelite loomist, satelliidimõõtmisi kui ka atmosfääri omaduste ja käitumise uurimist, samuti atmosfäärialuseid uuringuid õhusõidukeil ning maapealseid väli- ja laborimõõtmisi.  

Kaugseirega on kokkupuutepunktid Tartu Ülikooli füüsika, geograafia ja keskkonnatehnoloogia erialadel ning Eesti Maaülikooli metsanduse ja loodusvarade kasutamise ja kaitse erialadel.

Küsi lisaks: anu.reinart [at] to.ee


 ESTCube-1 meeskond

Kosmosetehnoloogia

Kosmosetehnoloogia arendab, kujundab ja töötab välja kosmoses ning kosmose rakendustes kasutatavaid seadmeid ja tehnoloogiaid.

Küsi lisaks: mart.noorma [at] to.ee