• Publikatsioonid
  • Teadlased
  • Galaktikate füüsika

    Galaktikad on Universumi suurimad tervikobjektid. Nendes leiavad aset ühed kõige olulisemad protsessid Universumis: kosmilise aine ringlus gaasist tähtedeks ja tagasi ning selle käigus toimuv aine rikastumine erinevate keemiliste elementidega.

    Galaktikate füüsika töörühmas tegeleme nii lähedaste kui kaugete galaktikate struktuuri ja koostise uurimisega. Uurime sedagi, kuidas mõjutavad galaktikate kujunemist naabergalaktikad ning aine üldine jaotus galaktikate ümbruses. Viimasel ajal oleme rõhku pannud galaktikate ketaste-mõhnade eraldamisele ning koos kosmoloogidega uurinud galaktikate omaduste sõltuvust suuremastaabilises struktuuris.