Kaugseire

Eesti metsakaart
Eesti metsakaart. U. Peterson

Taimkatte kaugseire

Taimkatte kaugseire hõlmab kaugseire füüsikaliste aluste uuringuid, satelliidimõõtmisi kui ka atmosfäärialuseid uuringuid õhusõidukeil ning maapealseid väli- ja laborimõõtmisi. Arendatakse taimkatte peegeldumise teoreetilisi mudeleid ning töötatakse välja spektraalaparatuuri satelliidimõõtmistele atmosfäärialuse toe pakkumiseks.

Töörühma veebileht: http://jupiter.to.ee/bgf/bgfe.html

Taimkatte kaugseire uurimissuunda juhib Andres Kuusk.

Õitsev Läänemeri
Vetikate õitseng Läänemerel. 
K. Alikas

Veekogude kaugseire

Satelliitidelt saadav info veekogude vee kvaliteedi hindamiseks pakub unikaalset ajalist ja ruumilist mõõdet. Tartu Observatooriumi teadlased töötavad koostöös  Euroopa Kosmoseagentuuri ja partneritega välja siseveekogude ja rannikuvete seireks sobivaid algoritme ning arendatakse uudset aparatuuri vee optiliste omaduste määramiseks.

Regulaarsed välitööd Eesti järvedel ja rannikumeres annavad täiendavaid andmeid, et panustada Vee raamdirektiivi eesmärkide täitmisele ja luua ühtne siseveekogude seisundi hindamise süsteem kogu Euroopa Liidus.

Veekogude kaugseire uurimissuunda juhib Anu Reinart.

Atmosfääri seire
Temperatuuri korrelatsioon.
E. Jakobson

Atmosfääri kaugseire

Korrastatud on olemasolevad kiirgusklimatoloogia aegread kõigi potentsiaalsete kasutajate tarvis. Toimuvad UV-kiirguse mõõtmised, päikesefotomeetri abil mõõdetakse mitmeid atmosfääri parameetreid. Atmosfääri niiskussisaldust mõõdetakse GPS-meetodiga. Atmosfääri järelanalüüsi mudelite põhjal otsitakse kliima muutlikkuse põhjuseid ja seoseid. 

Atmosfääri kaugseire uurimissuunda juhib Kalju Eerme.
Rahvusvahelised koostööpartnerid kaugseire valdkonnas


Käsilolevad teadusprojektid kaugseire valdkonnas


Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektid


Euroopa Kosmoseagentuuri tellimused (ESA PECS projektid)


Eesti Teadusagentuuri projektid


Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) projektid

Teadusprojektid

Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise toetused


Värskeimad publikatsioonid kaugseire valdkonnas

Taimkatte kaugseire (Täielik publikatsioonide loetelu)

Vee kaugseire (Täielik publikatsioonide loetelu)

Atmosfääri kaugseire (Täielik publikatsioonide loetelu)


Õppetöö kaugseire suunal


Tartu Ülikoolis

 • LOFY.05.031 Keskkonnakaugseire I (3ECTS) - Krista Alikas, Tiit Nilson, Jan Pisek, Olaf Krüger, Ave Kodar,
  Martin Ligi
 • LOFY.05.053 Keskkonnakaugseire II (3ECTS) - Krista Alikas, Tiit Nilson, Jan Pisek, Joel Kuusk, Mait Lang,
  Olaf Krüger
 • LOOM.02.012 Kaugseire I (3ECTS)  - Urmas Peterson
 • LOFY.01.004 Mõõtmised ja mõõtemääramatused (3 EAP) - Erko Jakobson
 • LOFY.05.034 Pilditöötlus kaugseires I (3 ECTS) - Uno Veismann
 • LOFY.05.012 Taimkatte kaugseire (3 ECTS)- Tiit Nilson


Eesti Maaülikoolis

 • MI.0820 Keskkonnaseire (4 ECTS) - Urmas Peterson
 • MI.0936 Looduse kaugseire (4 ECTS) - Mait Lang