Kosmosetehnoloogia


Maajaama antennid Tõraveres

ESTCube


Kosmosetehnoloogia arendab, kujundab ja töötab välja kosmoses ning kosmose rakendustes kasutatavaid seadmeid ja tehnloogiaid. 

Uurimissuunda juhib Andris Slavinskis.

 


Eesti esimene satelliit ESTCube-1 valmis Tartu Observatooriumi laboris

Kosmosetehnoloogia, katse- ja kalibreerimislaborid

Tartu Observatooriumi laborikompleksi tegevused jagunevad kolme põhisuunda: kosmosetehnoloogia arendamine, seadmete katsetamine erinevates keskkonnatingimustes ja optilised mõõtmised.

Laborid koosnevad mitmest eritingimusi tagavast ruumist, mis võimaldavad katsetusi elektrostaatiliste lahenduste eest kaitstud keskkonnas, ISO 14644-1 klass 8 puhasruumis ja elektromagnethäirete eest varjestatud kambris.

Uurimissuunda juhib Riho Vendt.

 


Rahvusvahelised koostööpartnerid kosmosetehnoloogia valdkonnas


Käimasolevad teadusprojektid kosmostehnoloogia valdkonnas


Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekid

 • NANOSAT - Nanosatelliitide rakendusvõimalused Euroopa kosmosepoliitika ja innovatsiooni toetamiseks 
  2013 - 2014   NANOSAT   GA 313116   
 • ESAIL - Elektrilise päikesepurje tehnoloogia
  2010 - 2013  ESAILGA 262733   

Euroopa Regionaalarengu Fondi projektid

 • Kaugseireaparatuuri testimiskompleks
  2012 - 2014  TAP 37-1       3.2.0302.12-0427
 • Kosmosetehnoloogia labor
  2011 - 2013   TAP 21-1      3.2.0302.11-0290
 • Satelliidimaajaam
  2011 - 2013  TAP 21-2       3.2.0302.11-0292

Eesti Teadusagentuuri projektid

 • Eesti osalus Euroopa Kosmoseagentuuris - Kosmoseteaduse ja -tehnoloogia koostöövõrgustik GEOKOSMOS
  2011 - 2015   Teaduse rahvusvahelistumine   3.2.0601.11-0001

Olulisemad publikatsioonid kosmosetehnoloogia valdkonnas

Flight Results of ESTCube-1 Attitude Determination System

ESTCube-1 in-orbit experience and lessons learned

Special issue on technologies for the electric solar wind sail in the Proceedings of Estonian Academy of Sciences Vol. 63, Issue 2S, 2014 

 • ESTCube-1 nanosatellite for electric solar wind sail in-orbit technology demonstration
 • E-sail test payload of the ESTCube-1 nanosatellite
 • Design of the fault tolerant command and data handling subsystem for ESTCube-1
 • Design and pre-flight testing of the electrical power system for the ESTCube-1 nanosatellite
 • Attitude determination and control for centrifugal tether deployment on the ESTCube-1 nanosatellite
 • Imaging system for nanosatellite proximity operations
 • Overview of electric solar wind sail applications
 • Nanosatellite orbit control using MEMS cold gas thrusters 

Õppetöö kosmosetehnoloogia suunal


Tartu Ülikoolis 

 • LOFY.01.044 Kosmosetehnoloogia alused (3 ECTS) - Mart Noorma, Andris Slavinskis
 • LOFY.01.047 Kosmose- ja militaartehnoloogia seminar (6 ECTS) - Mart Noorma, Andris Slavinskis
 • LOFY.01.078 Kosmosetehnoloogia projekt (12 ECTS) - Mart Noorma, Andris Slavinskis