Külastuskeskus

  • Õpetajate ja spetsialistide täiendkoolitus
  • Kalendriarvutused kalendrite koostajatele
  • Ekskursioonid
  • Aktiivõppeprogrammid
  • Loengud
  • Avalikud vaatalusõhtud
  • Trükiste levitamine