Tartu Observatoorium liitus mobiilsete teadlaste toetusvõrgustikuga EURAXESS

Siiri Kolka | 31.05.2015

Tänavu mais liitusid EURAXESSi võrgustikuga Tartu Observatoorium ja Eesti Kunstiakadeemia, suurendades Euroopa mobiilseid teadlasi toetava võrgustiku Eesti liikmeskonda üheksani. Võrgustiku Eesti koordinaatori Siiri Kolka sõnul on uued liitujad märk sellest, et teadlasmobiilsus on organisatsioonide jaoks teadustöö kvaliteedi tõstmise olemuslik osa.

blob
Välisteadlased uudistamas 1,5 m teleskoopi
Tõraveres 2014 sügisel
Foto: Siiri Kolka

Varasemast kuuluvad võrgustikku Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja SA Archimedes ning praegused koordinaatororganisatsioonid Eesti Teadusagentuur ja Eesti Teaduste Akadeemia. EURAXESSi võrgustikul on üle 260 liikme 40 riigis.

Üle-euroopaline EURAXESSi võrgustik pakub tuge teadlastele, kes liiguvad seoses tööga ühest riigist teise. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, aga ka perega kolimisega seotud teemadel jne. Euroopa Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste tööportaali EURAXESS Jobs, tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega ning hoitakse sidet teadlaste diasporaaga Euroopast väljaspool.

EURAXESS Eesti koordinaatori Siiri Kolka sõnul on teadlaste tööalane liikumine riikide vahel suurenenud ning see motiveerib ka meie väiksemaid teadus- ja kõrgharidusasutusi võrgustikuga liituma. Tartu Observatooriumi tugiteenuste osakonna juhataja Tiia Lillemaa ütleb, et välisteadlasi on Eesti teadusmaastikul tööl üha rohkem ning esile kerkivad küsimused on kõigil asutustel sarnased. Sama meelt on Kunstiakadeemia personalijuht Julia Leitsinger.

„Võrgustiku liikmeks olemine annab tuge ja julgustust, kui asutus seisab silmitsi välisteadlaste ja -õppejõudude tööle võtmisega, või ka enda töötaja saatmisega välismaale. EURAXESSi Eesti tugivõrgustik pakub tuge üksikisikutele ja asutustele, kes vajavad sellega seonduvates praktilistes küsimustes kiiret ja efektiivset nõu. Võrgustiku liikmeid hoitakse kursis ka Euroopa teadusruumis toimuvaga laiemalt,“ lisab Eesti võrgustiku koordinaator Siiri Kolka.

Eesti EURAXESSi võrgustiku tegevkoordinaator Eesti Teadusagentuuris hoiab silma peal Eesti välisteadlasi puudutavatel teemadel (nt seadusandlusel) ning korraldab võrgustiku liikmete töötajatele koolitusi. Lisaks sellele korraldatakse välisteadlastele ja nende peredele Eesti keskkonna ja kogukonnaga sidumiseks põnevaid retki ja talguid Eesti eri paigus.

Eestisse saabuvate teadlaste jaoks koondab infot portaal http://euraxess.ee/ ning Facebooki konto, antakse välja ingliskeelset uudiskirja. Tartu Observatooriumis on võrgustiku kontaktisik tugiteenuste osakonna juhataja Tiia Lillemaa.

Lisainfo: Siiri Kolka, Eesti Teadusagentuur, EURAXESS Eesti, tel 7300338, e-post: siiri.kolka@etag.ee www.euraxess.ee,www.etag.ee